Akceptuję

Zakład Językoznawstwa Stosowanego
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ

Rezensionen

„Sprache – Kommunikation – Kompetenzen“;
„Impulse für Forschung und Lehre“, 
Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń, Zenon Weigt (red.)
Wydawnictwo PRIMUM VERBUM, Łódź 2012.

„… [M]onografie są nie tylko odzwierciedleniem aktualnych tendencji obecnych w języku niemieckim, prezentowanych na różnych płaszczyznach naukowych (językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane, translatoryka i dydaktyka języków obcych). Istotne jest zwrócenie uwagi redaktorów i autorów na niekiedy wąskie aspekty rzeczywistości językowej, które daje impuls do kontynuacji i prowadzenia bardziej pogłębionych badań. Rozpiętość tematyczna jest zatem w przypadku omawianych monografii ich walorem. (…)

Po obie książki sięgną nie tylko germaniści, badacze języków specjalistycznych, tłumacze i nauczyciele języków obcych. Z uwagi na wartości informacyjne i aplikatywny charakter badań przedstawionych w niektórych rozdziałach, będą przydatne także medioznawcom, dziennikarzom i autorom tworzącym nowe treści w mediach tradycyjnych i elektronicznych. To właśnie oni powinni skorzystać z cennych uwag i spostrzeżeń lingwistów, które są wynikiem ciągłego poszerzania ich perspektywy badawczej.”

Fragment recenzji Pana Tomasza Janiaka z Instytutu Logistyki i Magazynowania, Dział Upowszechniania Wiedzy. Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W: Komunikacja specjalistyczna 8 – 2014, str. 231-235.


Partner:

uniwersytet łódzki 2014 © all rights reserved